Tên chính thức : áo cưới Ngọc Thông 2
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702420610
3. Ngày cấp : 04-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : 56/14B đường ĐT 743, KP Tân Long – PhườngTân Đông Hiệp – TX Dĩ An – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0969857678
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”56/14B đường ĐT 743, KP Tân Long – PhườngTân Đông Hiệp – TX Dĩ An – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]