Ban quản lý Khu kinh tế Cà Mau vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung Cà Mau, do công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Thương mại Thái Dương làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Minh Ái, Trưởng BQL Khu Kinh Tế Cà Mau (bên phải) trao giấy chứng nhận cho nhà đầu tư

Dự án có quy mô tổng diện tích 6,02 ha, với tổng vốn đầu tư 102 tỷ đồng, công suất thiết kế 100.000 m3/năm gạch AAC, tương đương 45 triệu sản phẩm QTC/năm và 40 triệu sản phẩm QTC/năm đối với gạch xi măng cốt liệu.

Dự án được triển khai tại Khu công nghiệp Khánh An, thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt đồng vào tháng 4/2016.

Huy Tự