VIETNAM VIRAL HEPATITIS ALLIANCE (VVHA)

Tên Doanh Nghiệp : VIETNAM VIRAL HEPATITIS ALLIANCE (VVHA)
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0315459037
3. Địa chỉ trụ sở : 6A Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 03/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VIỆN QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ MINH ĐỨC

Tên Doanh Nghiệp : VIỆN QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ MINH ĐỨC
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0315438301
3. Địa chỉ trụ sở : Officetel TS1-04.41, Tòa Nhà Tresor, 39 Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 14/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Đào Minh Đức
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VIỆN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THỜI ĐẠI MỚI

Tên Doanh Nghiệp : VIỆN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THỜI ĐẠI MỚI
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0108554902
3. Địa chỉ trụ sở : Số 36 phố Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 19/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Văn Thị Hoàn
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VIỆN NGHIÊN CỨU THANH TRA VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Tên Doanh Nghiệp : VIỆN NGHIÊN CỨU THANH TRA VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0108551570
3. Địa chỉ trụ sở : Nhà T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 17/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Nguyễn Thanh Hải
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU

Tên Doanh Nghiệp : VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0108579921
3. Địa chỉ trụ sở : 17 nghách 172/1 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 08/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Dương Thị Thiện
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH NHA KHOA THL

Tên Doanh Nghiệp : VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH NHA KHOA THL
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0315424482
3. Địa chỉ trụ sở : 51 Tú Xương, Phường 07, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 05/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook